Quảng Nam phê duyệt 100 dự án trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

Quảng Nam phê duyệt 100 dự án trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 với 98 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Ngày 1/6/2021, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 1466/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021.

Theo đó, danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 vừa được phê duyệt có 98 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp, với diện tích đất ở để phát triển dự án nhà ở khoảng 787 ha.

Đối với các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố lập, trình Sở Tài nguyên và Môi tường thẩm định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất; tổng hợp hồ sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021.

Đồng thời, đối với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư , yêu cầu các địa phương lập, trình Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án; làm cơ sở thực hiện thủ tục đất đai, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 theo ý kiến của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 29/NQHĐND ngày 19/4/2021 và quy định của pháp luật về nhà ở để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trước khi UBND tỉnh phê duyệt. Lập, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025; trong đó, cập nhật danh mục các dự án này vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025,…

Có thể kể đến một số dự án lớn vừa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 như:

Dự án phát triển nhà ở trong Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên với quy mô 237,97 ha; dự án phát triển nhà ở trong Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Thăng Bình với diện tích 87,56 ha; dự án phát triển nhà ở trong Khu đô thị và cảnh quan hai bên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ sông Kỳ Phú đến Quảng trường biển Tam Thanh có quy mô 746,19 ha; dự án phát triển nhà ở trong Khu đô thị sinh thái ven sông Tam Kỳ với diện tích 280 ha; dự án khu đô thị phía Bắc tuyến đường Cây Cốc – Bình Minh, xã Bình Minh với diện tích 99 ha,….

Nguồn tham khảo: Cafeland

———————————

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLT ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 14 Mẹ Thứ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Fanpage: https://www.facebook.com/batdongsanSLTDN

Website: https://sltdanang.com/tin-tuc/page/2/

Mail: [email protected]

Hotline: 𝟎𝟕𝟎𝟖 𝟎𝟕𝟔 𝟖𝟖𝟖