QUẢNG NAM QUY HOẠCH VÙNG ĐÔNG

QUẢNG NAM QUY HOẠCH VÙNG ĐÔNG.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định số 3553/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và năm 2045.

Cụ thể, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính 9 huyện, thị xã, thành phố gồm: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An và Tam Kỳ. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 2.743 km2. 

Dự báo quy mô dân số vùng Đông đến năm 2030 khoảng 1,6 triệu người. Còn đến năm 2045 khoảng 1,8 triệu người.

Về tính chất, chức năng, vùng Đông tỉnh Quảng Nam

Đây là vùng kinh tế tổng hợp thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và tỉnh Quảng Nam. Với các ngành kinh tế chủ đạo gồm:

  • Kinh tế biển, dịch vụ, du lịch
  • Công nghiệp sạch.
  • Nông nghiệp công nghệ cao
  • Là vùng động lực của tỉnh Quảng Nam, thúc đẩy, kéo các vùng khác phát triển
  • Là khu vực tập trung các đô thị lớn
  • Là nơi bố trí các trung tâm hành chính,…

Mục tiêu phát triển, tỉnh Quảng Nam xây dựng vùng Đông thành một khu vực quan trọng trong Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung có kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học và công nghệ; đầu tư phát triển vùng ven biển trở thành chuỗi đô thị – trung tâm dịch vụ, du lịch – công nghiệp sạch – nông nghiệp công nghệ cao; phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, phấn đấu trở thành khu kinh tế động lực của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước,…

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, cơ quan lập quy hoạch là tổ chức tư vấn trong nước chủ trì phối hợp chuyên gia tư vấn nước ngoài. Thời gian lập quy hoạch là 12 tháng.

Theo Tổ Quốc

———————————

𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐁𝐀̂́𝐓 Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 𝐒𝐀̉𝐍 𝐒𝐋𝐓 Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆

Địa chỉ: 14 Mẹ Thứ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Fanpage: https://www.facebook.com/batdongsanSLTDN

Website: https://sltdanang.com/tin-tuc/page/2/

Mail: [email protected]

Hotline: 𝟎𝟕𝟎𝟖 𝟎𝟕𝟔 𝟖𝟖𝟖