Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư loạt khu dân mới

UBND thị xã Điện Bàn đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư nhiều dự án khu dân cư mới, diện tích hơn 110 ha.

Ngày 12/7, UBND thị xã Điện có các công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam và Sở Xây dựng, đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư 8 dự án khu dân cư mới. Tiến độ dự kiến thực hiện khoảng 4 năm, từ 2021-2024.

Dự án đầu tiên UBND thị xã Điện Bàn đề nghị là dự án Khu dân cư Hà Đê, phường Điện Nam Bắc, tổng diện tích 15 ha. Dự án có ranh giới khu vực quy hoạch như sau: Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng và đường ĐT607; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng và đường bê tông 3 m; phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng và đường bê tông 5,5 m. Theo UBND thị xã Điện Bàn, chi phí xây dựng dự án gần 55 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 8 tỷ đồng.

Đề nghị chủ trương đầu tư loạt khu dân cư ở Điện Bàn, Quảng Nam - Ảnh 1.
Một dự án khu đô thị xây dựng dang dở ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. (Ảnh: Chu Lai).

Dự án tiếp theo UBND thị xã Điện Bàn đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện là Khu dân cư khối phố Phong Nhị, phường Điện An. Tổng diện tích khoảng 4,96 ha. Theo UBND thị xã Điện Bàn, chi phí xây dựng dự án khoảng 49,6 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 12 tỷ đồng. Ranh giới khu vực quy hoạch có phía Đông giáp khu dân cư thương mại dịch vụ Phong Nhị; phía Tây giáp đất ruộng; phía Nam giáp tuyến đường DH8 theo quy hoạch và phía Bắc giáp đất ruộng.

Dự án thứ ba là Khu dân cư đô thị Bắc Vĩnh Điện, phường Điện An và phường Điện Nam Trung với tổng diện tích khoảng 15 ha. Dự án có chi phí xây dựng khoảng 152 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 45 tỷ đồng. Về ranh giới khu vực quy hoạch, dự án có phía Đông giáp đất nông nghiệp; phía Tây giáp bệnh viện Vĩnh Đức, khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp đất nông nghiệp; phía Bắc giáp đất nông nghiệp.

Dự án thứ 4 là Khu dân cư chợ Lạc Thành, xã Điện Hồng có tổng diện tích khoảng 14,5 ha. Dự án có chi phí xây dựng khoảng 144 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 30 tỷ đồng. Ranh giới khu vực quy hoạch có phía Bắc giáp đường ĐT 609; phía Đông giáp đường ĐX1 Điện Hồng; phía Nam giáp tuyến đường bê tông thôn Giáo Ái Bắc; phía Tây giáp ranh giới huyện Đại Lộc.

Dự án tiếp theo UBND thị xã Điện Bàn đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện là Khu dân cư đô thị Quảng Lăng (giai đoạn 1), phường Điện Nam Trung có diện tích 34 ha. Ranh giới khu vực quy hoạch có phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng, trường học và ĐT607; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng và đất trồng lúa, hoa màu; phía Nam giáp đất trồng lúa, hoa màu; phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng và đường ĐH8. Dự án có chi phí xây dựng khoảng 272 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 97 tỷ đồng.

Dự án thứ 6 là Khu đô thị mới Trảng Chài, xã Điện Thắng Trung có tổng diện tích khoảng 9,4 ha. Ranh giới khu vực quy hoạch có phía Bắc: giáp tuyến đường bê tông; phía Nam giáp tuyến đường ĐH05 ĐB; phía Tây giáp khu dân cư; phía Đông giáp khu dân cư. Dự án có chi phí xây dựng khoảng 145 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 50 tỷ đồng.

Dự án thứ 7 UBND thị xã Điện Bàn đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện là Khu dân cư thương mại dịch vụ Phong Nhị mở rộng, phường Điện An, diện tích 9 ha. Dự án có chi phí xây dựng khoảng 150,6 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 30 tỷ đồng. Ranh giới khu vực quy hoạch có có phía Đông giáp Quốc lộ 1A; phía Nam giáp Khu dân cư thương mại dịch Phong Nhị; phía Tây giáp và phí Bắc giáp đất lúa.

Dự án cuối cùng là Khu dân cư số 1 mở rộng đô thị Điện Thắng, tại xã Điện Thắng Bắc, diện tích khoảng 9,9 ha. Dự án có ranh giới khu vực quy hoạch phía Đông giáp đất sản xuất; phía Tây giáp nghĩa trang; phía Nam giáp Khu dân cư số 1; phía Bắc giáp Cụm Công nghiệp Bồ Mưng. Dự án có chi phí xây dựng khoảng 90 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 35 tỷ đồng.

Đề nghị chủ trương đầu tư loạt khu dân cư ở Điện Bàn, Quảng Nam - Ảnh 3.
Chi tiết 8 dự án UBND thị xã Điện Bàn đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư. (Nguồn: Văn Luận tổng hợp).