Xây dựng 2 dự án BĐS phục vụ tái định cư dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam

Triển khai 2 dự án Khu dân cư trên địa bàn xã Điện Hoà và Điện Tiến (TX Điện Bàn) phục vụ dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

Ngày 20/12, UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ra thông báo 567 /TB-UBND về báo cáo phương án đầu tư xây dựng các dự án Khu dân cư trên địa bàn xã Điện Hoà và Điện Tiến phục vụ GPMB & TĐC dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

Sau khi nghe Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng báo cáo phương án đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư thuộc địa phận các xã Điện Hoà và Điện Tiến phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư (TĐC) dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam và ý kiến góp ý của các ngành, địa phương tham gia dự họp; ông Trần Úc – Chủ tịch UBND thị xã kết luận:

Thống nhất 02 vị trí đề xuất đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư trên địa bàn xã Điện Hoà và Điện Tiến phục vụ GPMB & TĐC dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

Xây dựng dự án Khu dân cư trên địa bàn xã Điện Hoà và Điện Tiến phục vụ GPMB & TĐC dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

Đối với khu dân cư tại xã Điện Hòa: Về quy mô khu dân cư: Giao Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng rà soát, cập nhật lại khu vực ranh giới phía Đông dự án đảm bảo phù hợp Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu trung tâm xã Điện Hòa đã phê duyệt; cập nhật các dự án T&T và các Khu dân cư đã đưa vào danh mục dự án phát triển nhà ở tại khu vực để đề xuất quy mô ranh giới đảm bảo khớp nối và tránh chồng lấn ranh giới các dự án đã đăng ký danh mục.

Về phương án quy hoạch sử dụng đất: Nghiên cứu bố trí đất thương mại dịch vụ tại vị trí thích hợp đảm bảo tạo động lực phát triển khu dân cư. Bố trí diện tích lô phải đủ lớn đảm bảo nhu cầu 2cho các hộ dân bị giải tỏa và phải chuẩn hóa về kích thước và diện tích trên toàn tuyến; đồng thời để lại một block chưa phân lô để bố trí linh hoạt cho các hộ dân.

Đối với Khu dân cư thuộc địa phận xã Điện Tiến: Về quy mô khu dân cư: Giao Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựngnghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất và cao trình đường giao thông trên phạm vi diện tích khoảng 15 ha (để định hướng khớp nối khu dân cư). Trên cơ sở đó lựa chọn, đề xuất quy mô, ranh giới khu dân cư khoảng 4,9ha để đầu tư xây dựng phục vụ tái định cư nhằm đảm bảo khớp nối đồng bộ với khu vực lân cận dự án.

Về phương án quy hoạch sử dụng đất: Nghiên cứu bố trí đất công cộng, cây xanh phục vụ tiện ích tốt nhất cho khu dân cư. Bố trí diện tích lô phải đủ lớn đảm bảo nhu cầu cho các hộ dân bị giải tỏa và phải chuẩn hóa về kích thước và diện tích trên toàn tuyến; đồng thời để lại một block chưa phân lô để bố trí linh hoạt cho các hộ dân.

Để kịp thời phục vụ GPMB & TĐC dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam, việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Điện Tiến để thống nhất quản lý sẽ được thực hiện sau.